KONTAKT

KOUTECKÝ s.r.o
Družby 1413
419 01 Duchcov

Mobil: 774 026 700
Telefon: 417 835 480
Fax: 417 835 483
E-mail: hadry@koutecky.cz

Fond ohrožených dětí Klokánek Žatec

Fond ohrožených dětí Klokánek Žatec

V září 2000 byly v Žatci zahájeny dva projekty Fondu ohrožených dětí, a to Azylový dům pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a Klokánek.

Klokánky všeobecně mají pověření Ministerstva práce a sociálních věcí jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, proto mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci.

Klokánek má v současné době 4 byty s kapacitou 16 dětí, na každém bytě mohou být 4 děti o které pečuje 24 hodin denně „ Klokánčí “ teta.

Azylový dům Fondu ohrožených dětí v Žatci poskytuje přechodné ubytování na nezbytně nutnou dobu a sociální pomoc a maximální podporu rodinám s dětmi ohroženými bytovou nouzí nebo domácím násilím, stejně tak i dětem odcházejícím po dosažení zletilosti z dětských domovů a jiných ústavů popř. z náhradních či vlastních rodin, které nemají jinou možnost bydlení.

V azylovém domě je 6 bytových jednotek s vlastním kuchyňským koutem a sociálním zařízením. Byty jsou plně vybaveny a bydlí v nich vždy pouze jedna rodina. Celková kapacita azylového domu je 28 lůžek pro maminky s dětmi. V současné době budují zaměstnanci Klokánku nové prostory v přízemí budovy, tak aby byly služby poskytované klientům kvalitnější.

Bližší informace na: www.fod-zatec.cz