KONTAKT

KOUTECKÝ s.r.o
Družby 1413
419 01 Duchcov

Mobil: 774 026 700
Telefon: 417 835 480
Fax: 417 835 483
E-mail: hadry@koutecky.cz

Český červený kříž Teplice

Domov se zvláštním režimem

Klíčovým posláním domova je dočasně zastoupit rodinu pečující o dospělého či seniora. Zajistit péči a společenské prostředí člověku, který k vykonávání běžných činností potřebuje přítomnost a pomoc druhé osoby.

Cílem pobytové služby je podpořit uživatele se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního duševního postižení, kteří potřebují zvýšený nebo nepřetržitý dohled. Poskytováním služby se snažíme zamezovat zhoršení zdravotního stavu uživatelů, napomáhat a podporovat je v samostatnosti a sebeobsluze. Pomáhat udržet sociální vztahy mezi uživatelem, rodinou a přáteli.

Více informací na:

cckteplice.cz/