KONTAKT

KOUTECKÝ s.r.o
Družby 1413
419 01 Duchcov

Mobil: 774 026 700
Telefon: 417 835 480
Fax: 417 835 483
E-mail: hadry@koutecky.cz

Podpora Kulturního a rodinného centra

Podpora Kulturního a rodinného centra Do skupinky podporovaných organizací nám přibylo kulturní a rodinné centrum CoByDup a jsme velice rádi {#emotions_dlg.yes}

http://www.krc-cobydup.cz/

číst dále >>

Voda pro děti

Voda pro děti

V rámci společenské odpovědnosti pomáháme nejen českým charitativním organizacím, ale i dětem na „černém kontinentu“, kterým jsme společným přičiněním Vás všech pomohli k vybudování vlastní studny, a to konkrétně základní škole v Ugandě (Kyabirwa Primary School).

číst dále >>

Domov ráček

Domov ráček

http://www.domovracek.cz/

 

Domov Ráček je domovem pro handicapovanou mládež a dospělé, kteří chtějí prožít plnohodnotný život jako většina z nás.

číst dále >>

KONTO BARIÉRY

KONTO BARIÉRY

Cílem nadace je pomoci lidem se zdravotním postižením vrátit se zpátky do života.

http://www.kontobariery.cz/home.aspx

číst dále >>

Fond ohrožených dětí Klokánek Litoměřice

Fond ohrožených dětí Klokánek Litoměřice

Fond ohrožených dětí Klokánek Litoměřice

číst dále >>

Český červený kříž Teplice

Domov se zvláštním režimem

Klíčovým posláním domova je dočasně zastoupit rodinu pečující o dospělého či seniora. Zajistit péči a společenské prostředí člověku, který k vykonávání běžných činností potřebuje přítomnost a pomoc druhé osoby.

číst dále >>

Oblastní charita v projektu koutex

Oblastní charita v projektu koutex

Naše charita se zapojila do projektu KOUTEX, jež je iniciován firmou KOUTECKÝ s. r. o. se sídlem v Duchcově. Hlavními cíli projektu jsou „CHRÁNIT NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ a „POMÁHAT POTŘEBNÝM“. Projekt je podporován Ministerstvem životního prostředí ČR a spočívá v tom, že jsou u obchodních domů PENNY MARKET umístěny sběrné kontejnery na textil a spárovanou obuv.

číst dále >>

Fond ohrožených dětí Klokánek Štěrboholy

Fond ohrožených dětí Klokánek Štěrboholy

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je změnit dosavadní nevyhovující systém ústavní výchovy a nahradit jej v co největší míře přechodnou rodinnou péčí na dobu, než se dítě může po vyřešení nebo zlepšení situace vrátit domů, nebo než je pro něj nalezena trvalá náhradní rodina (pěstounská péče, osvojení).

číst dále >>

AZYLOVÝ DŮM BETLÉM CHEB

AZYLOVÝ DŮM BETLÉM CHEB

AZYLOVÝ DŮM BETLÉM CHEB

Diecézní charita Plzeň provozuje v Chebu několik služeb, jednou z nichž je azylový dům.
Posláním Azylového domu Betlém Cheb je poskytovat komplexní, odbornou a dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami.

číst dále >>

Fond ohrožených dětí Klokánek Žatec

Fond ohrožených dětí Klokánek Žatec

V září 2000 byly v Žatci zahájeny dva projekty Fondu ohrožených dětí, a to Azylový dům pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a Klokánek.

číst dále >>

Dětský domov Duchcov

Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

http://www.ddzsduchcov.cz/

číst dále >>

Dům dětí a mládeže Sluníčko Duchcov

Dům dětí a mládeže v Duchcově je školským zařízením pro neformální vzdělávání dětí, žáků a studentů a dalších zájemců.

 

http://www.ddmduchcov.cz/

číst dále >>

Myslivecké sdružení OBORA DUCHCOV

Myslivecké sdružení OBORA Duchcov

číst dále >>

Vězeňská služba České republiky

Vězeňská služba České republiky, věznice Nové Sedlo.

V rámci pracovní terapie vyrábí didaktické pomůcky a hračky z nepotřebného textilu, který dále poskytují bezplatně školám, školkám a nemocnicím.

číst dále >>

Fond ohrožených dětí Klokánek Teplice

Fond ohrožených dětí Klokánek Teplice

Fond ohrožených dětí Klokánek Teplice a Dubí u Teplic

číst dále >>